ولادت حضرت معصومه (س) و روز ملی دختران را به تمامی دانش آموزان

 عزیزم تبریک می گویم.

ويژگي‌هاي دختران توانمند :

دختران توانمند اغلب:

ـ با صدايي رسا نظر و عقيده خود را بيان مي‌كنند.

ـ در مورد خودشان حس خوبي دارند و هويت فردي خود را قبول دارند.

ـ با انرژي و فعالانه در فعاليت‌ها شركت مي‌كنند و با افراد مثبت در تماسند.

ـ به ارزش خود واقفند.

ـ براي موفقيت خود برنامه‌ريزي مي‌كنند.

ـ در جهت استقلال مالي حركت مي‌كنند.

ـ تمام دوران زندگي به آموختن مي‌انديشند.

ويژگي‌هاي دختران ضعيف :

دختران ضعيف اغلب:

ـ از خودشان احساس رضايت ندارند.

ـ از برخورد و مواجهه مي‌گريزند و عزت‌نفس پاييني دارند.

ـ فاقد اعتماد به نفس بوده و براي خود هويت و ارزشي قائل نيستند.

ـ در مورد آينده‌شان برنامه‌ريزي و انديشه‌اي ندارند.

ـ منزوي و گوشه‌گيرند و در جمع ناپيدا.